Monikäyttöiset droonit soveltuvat myös vesiensuojelutyöhön

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on käyttänyt drooneja erilaisissa kartoitus- ja kuvaustehtävissä. Drooneilla on suuri merkitys nykyisessä sodankäynnissä, mutta paljon tehtäviä myös siviilimaailmassa. Vesiensuojelun…

Lue lisää


Haitalliset ’ikuisuuskemikaalit’ vesiympäristössä

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat suuri, tuhansien synteettisten kemikaalien joukko, joita olemme käyttäneet kymmeniä vuosia. PFAS-yhdisteiden ominaisuudet eroavat toisistaan, mikä selittää osaltaan niiden lukuisat käyttökohteet.…

Lue lisää


Mikä aiheuttaa riskin pohjavesille?

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. Kun kokonaiskuva hahmottuu, myös yksittäisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden laatuun ja riittävyyteen voidaan arvioita luotettavammin. Maa-alueet, joissa pohjavettä…

Lue lisää