Lausunnot ja kannanotot

Liitto on antanut vuosittain 5-10 lausuntoa mm. ympäristöministeriölle, Suomen ympäristökeskukselle ja eduskunnan ympäristövaliokunnalle valmisteltavana olevista lainsäädäntömuutoksista, menetelmä- ja rakentamisohjeista tai vastaavista. Sen lisäksi jäsenyhdistyksissä valmistuu vuosittain noin 750 vesistöraporttia, 1350 puhdistamoraporttia, 4500 talousvesilausuntoa ja tehdään lisäksi 750 muuta selvitystä ja lausuntoa.

Lue lisää

Valtakunnalliset työryhmät

Liiton asiantuntijat ovat olleet kysyttyjä erilaisiin valtakunnallisiin työryhmiin, joita valtio on asettanut valmistelemaan säädösmuutoksia tai kehittämään esim. seurantamenetelmien standardisointia

Lue lisää

Liiton sisäiset työryhmät

Liiton piirissä toimii tällä hetkellä 13 asiantuntijaryhmää, joiden tehtävän on koota jäsenyhdistyksistä kullekin alueelle paras asiantuntemus.

Lue lisää

Koulutus

Suomen vesiensuojelun keskusliitto ry järjestää ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin vaatimaa koulutusta.

Lue lisää

KOULUTUKSET

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin vaatimat kurssit ovat Suomen ympäristökeskuksen alaisen sertifiointielimen hyväksymiä. Laadukas ja luotettava näytteenotto on oleellinen osa ympäristönsuojelulain edellyttämää pätevää ympäristötutkimusta.

Sertifiointijärjestelmä varmistaa näytteenottajan pätevyyden ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja -havainnointitoimintaan. Pätevyyden voi varmistaa yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla. Erikoispätevyyden aloja ovat:

  • Vesinäytteenotto ja mittaus
  • Maaperä- ja jäteympäristö
  • Talous- ja uimavesinäytteet
  • Vesiympäristön biologinen näytteenotto
  • Hydrologisen seurannan kenttätyöt
  • Ilmanlaatumittaukset
  • Melun mittaus ja arviointi
  • Luontoselvitykset

Pätevyystodistuksen edellytyksenä on sertifiointisäännöissä kuvattujen taito- ja tietovaatimusten täyttäminen. Taitovaatimukset perustuvat hakijan kokemukseen näytteenottajana. Tietovaatimusten täyttämisen edellytyksenä on sertifiointielimen hyväksymien kurssien suorittaminen ja/tai kursseihin liittyvien erillisten kuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:llä on koulutuslupa erikoistumisalalle Vesiympäristön biologinen näytteenotto.

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä

Tietoa henkilösertifiointijärjestelmästä löytyy täältä.

Lisätietoa: Juha Niemi ()