Vaikuttaminen

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry vaikuttaa osallistumalla vesiensuojelua edistävien toimikuntien työskentelyyn ja antamalla lausuntoja muun muassa mietinnöistä ja lakiesityksistä.

Lisäksi liitto tekee esityksiä ja aloitteita, joilla voidaan kehittää vesien käyttöön liittyviä organisaatioita sekä vesilainsäädäntöä.

Lausunnot ja kannanotot

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010