Keväällä on jaettu vesiensuojelun ansioristejä ja -mitaleja vesiensuojelussa ansioituneille henkilöille. 25.4.2024 Keskusliiton hallitus antoi Jukka Mankille vesiensuojelun ansioristin. Mankki valmistui filosofian maisteriksi, pääaineena eläintiede, vuonna 1974. Valmistuttuaan hän sai heti tutkijan työn Kokemäenjoen vesistön Vesiensuojeluyhdistyksestä. Hän aloitti kalabiologina ja tehtävänä oli perustaa biologian osasto. Mankki tuli Kymijoen vesiensuojeluyhdistykseen (nykyään Kymijoen vesi ja ympäristö ry) tutkijaksi vuonna 1998. Ensin hän oli tutkijana, sitten VT toiminnanjohtajana, ja vuonna 2000 hänestä tuli Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja. Mankki jäi yhdistyksestä eläkkeelle vuonna 2009. Mankki on tullut tunnetuksi ajattelutavastaan pohtia isoja kokonaisuuksia, ja luonnontieteilijäksi hänessä on myös paljon humanismia.

 

Itä-Uudenmaan alueella Kari Porra (keskellä) ja kalastusneuvos Juha Keto (toinen oikealta) palkittiin Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:n myöntämillä ansioristeillä vuosikymmenten vaikuttavasta ja edistyksellisestä työstä Lahden Vesijärven ja Porvoonjoen tilan parantamisessa sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävästä, erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta vesiensuojelun hyväksi! Pitkäaikaiselle entiselle toiminnanjohtajalle Tero Myllyvirralle (oikealla) myönnettiin ansioristi viime syksynä. Ansiomitaleilla palkittiin eilen myös Mats Lönnfors (vasemmalla) ja Tauno Pirhonen (toinen vasemmalta) heidän pitkästä ja ansiokkaasta vapaaehtoistyöstään ja panoksestaan Itä-Uudenmaan alueen vesistöjen, kalaston ja lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen hyväksi.