Tavoitteena puhtaat vedet

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtionvaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan tavoitteena on saada kunnat, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, suomalaisten puhtaiden vesien puolesta.

Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toiminta ja sen tulokset ovat olleet 1960-luvulta alkaen menestystarina, joka on parantanut konkreettisesti vesien tilaa Suomessa.

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen on melkoinen haaste, jonka onnistumiseksi paikallisen, konkreettisen ja tehokkaan toiminnan organisointi on ehdoton edellytys.

Ajankohtaista

Liitolle uusi toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on nimittänyt Risto Saarisen toiminnanjohtajaksi. Saarisella on kemian tekniikan diplomi-insinööritutkinto ja pitkä kokemus eri organisaatioista vesi- ja ympäristöasioiden parissa 1980-luvulta lähtien. Hän toteaa monipuolisen...

Tutustu Liiton koulutuspäivien esitelmiin!

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton koulutuspäivät järjestettiin 22.-23.11.2018 Ikaalisissa.

Liitto sai valtioneuvoston kärkihankerahoituksen

Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta, yhtenä niistä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton hanke VESY-Suomi.

Apua

jätevesi-

ongelmiisi

Lue uusin

AQUARIUS

Ilmastonmuutos on täällä jo

Ilmastonmuutos näkyy Pohjanmaalla meriveden lämpötilassa, jäissä, tulvissa sekä lajistossa. Ilmastonmuutos on jo täällä ja vaikuttaa luontoomme. Siitä huolimatta sen erottaminen muista vaikutuksista on hankalaa ilman varsinaista juuri kyseistä asiaa selvittävää...

Ilmastonmuutos ja vesienhallinnan merkitys

Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet lisääntyvät Suomessa huomattavasti nykyiseen verrattuna. Hajakuormituksen määrä riippuu sateiden sekä valumien määrästä ja hajakuormitus onkin suurin vesistöjämme kuormittava tekijä. Lisääntyvät valumat näkyvät vesien rusehtumisena...

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry aloitti toimintansa

Keski-Suomeen perustetun alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen toiminta starttasi käyntiin elokuussa 2020 kun yhdistykselle palkattu projektipäällikkö/toiminnanjohtaja FM, Tuomo Laitinen aloitti tehtävässään. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry asemoitui ensimmäisestä...

Vesien hallintaa vai hallitsemattomuutta

Ilmastonmuutoksen myötä sateisuus jakaantuu entistä epätasaisemmin eri vuodenajoille, lumipeitteinen aika vähenee ja sään ääri-ilmiöt voimistuvat.  Tämä lisää vesitaseen hallintaan liittyviä haasteita sekä vesihuollon, maanviljelyn, metsätalouden, tulvasuojelun ja...

Ilmastonmuutos vaikuttaa velvoitetarkkailu­näytteiden ottoon

Ilmastonmuutos on ollut paljon esillä, ja syystäkin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaiset ja ulottuvat myös vesistötarkkailuiden toteuttamiseen. Talviaikaiset näytteenotot ovat vaikeutuneet Etelä- ja Länsi-Suomessa ja tulevaisuudessa haasteet tulevat...

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset

Alueellisten vesiensuojeluyhdistyksien toiminta-alueet kattavat lähes koko maan. Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua alueillaan. Joidenkin yhdistysten tehtäviin kuuluu myös ilmansuojelu.

Katso oman alueesi vesiensuojeluyhdistyksen yhteystiedot täältä >>

Vesiensuojelua verkossa

Liitto Facebookissa

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

09 272 7270
liitto@vesiensuojelu.fi