Tavoitteena puhtaat vedet

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtionvaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan tavoitteena on saada kunnat, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, suomalaisten puhtaiden vesien puolesta.

Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toiminta ja sen tulokset ovat olleet 1960-luvulta alkaen menestystarina, joka on parantanut konkreettisesti vesien tilaa Suomessa.

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen on melkoinen haaste, jonka onnistumiseksi paikallisen, konkreettisen ja tehokkaan toiminnan organisointi on ehdoton edellytys.

Ajankohtaista

Pyhäjoen vesistö ry hakee toiminnanjohtajaa

Uudessa vesiensuojeluyhdistyksessä on tarjolla paikka ammattitaitoiselle vesistöosaajalle. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työ, jonka sisältöön pääset myös itse vaikuttamaan! Katso lisätietoja työpaikkailmoituksesta. Toiminnanjohtajan hakuilmoitus...

Vesiliiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille, webinaari 6.10.2022

Kiinnostaako vesiliiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille? Tule mukaan kuulemaan vesialan markkinatilanteesta, yritysten kokemuksista sekä käytössä olevista verkostoista! Lue lisää täältä ja ilmoittaudu!

Tervetuloa keskustelemaan vesistökunnostuksista!

Useat vesiensuojeluyhdistykset toteuttavat alueillaan vesistökunnostuksia ja ovat osa valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa. Vesistökunnostusverkosto järjestää teemakahvituokioita ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Vesistökunnostajien aamukahvit järjestetään joka...

Vesiensuojelun pioneeri on poissa

Vahva vesienhuollon ja vesiensuojelun pioneeri Eero Kajosaari on kuollut kunnioitettavassa 93 vuoden iässä. Hän oli mm. perustamassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistystä ja työskenteli Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa...

Tutustu Liiton koulutuspäivien esityksiin

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton koulutuspäivät järjestettiin 18.-19.11.2021 Lappeenrannassa. Päiville kokoontui 140 vesiensuojelun ammattilaista vaihtamaan kokemuksia. Osa päivien esityksistä on nyt koottu tälle sivulle. Tutustu esitelmiin täällä:   Miten...

Apua

jätevesi-

ongelmiisi

Lue uusin

AQUARIUS

Reittivesien hoitamisessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, pikavoittoja ei ole tarjolla

Pitkät aikasarjat osoittavat, että Onkiveden, Kallaveden ja Pohjois-Kallaveden ekologisessa tilassa on tapahtunut muutoksia.  Vesistöjen tilaan vaikuttavat tekijät on tunnistettava, jolloin myös toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.   Vesiensuojelun tavoitteena...

Metsätalouden kuormitus vaihtelee alueellisesti

Metsätalouden kuormitus on voimakkainta suovaltaisilla Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Ilmastonmuutoksen myötä metsätalouden aiheuttama valuma-aluelähtöinen kuormituspaine vesistöjämme kohtaan tulee kasvamaan.    Suomi...

Kokemäenjoella hajakuormitusta hillitään kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla

Hajakuormitus muodostaa suurimman osan Kokemäenjoen Selkämereen kuljettamasta ravinne- ja kiintoainekuormituksesta. Hajakuormituksen kimppuun on käyty erityisesti vesienhallintaan liittyvillä toimenpiteillä.   Kokemäenjoki on Suomen viidenneksi suurin joki, jonka...

Hajakuormitusta kuntoon hankemuotoisesti

Hajakuormitusta voidaan ottaa haltuun myös pitkäjänteisesti hanke kerrallaan. Kun yhteistyötä alueelle saadaan rakennettua, verkostoja kannattaa ylläpitää ja hyödyntää myös jatkossa. Kävimme Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VESMO-hankkeen puitteissa ympäristöalaa...

Ojitettu Suomi – perusta, hyödyt ja haitat

Kattavalla ojaverkostolla on onnistuttu parantamaan kosteudelle herkkien maa- ja metsätalousmaiden tuottavuutta, mutta sillä on vaikutus ympäristömme tilaan. Ojituksella on pitkä historia maassamme, ja suomalaiset ovat tehokkaita ojittajia. Suomen talousseura...

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset

Alueellisten vesiensuojeluyhdistyksien toiminta-alueet kattavat lähes koko maan. Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua alueillaan. Joidenkin yhdistysten tehtäviin kuuluu myös ilmansuojelu.

Katso oman alueesi vesiensuojeluyhdistyksen yhteystiedot täältä >>

Vesiensuojelua verkossa

Liitto Facebookissa

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi