Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja

Ennen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän hankintaa kannatta pohtia, millainen on kiinteistöllä syntyvien jätevesien puhdistustarve. Mikäli kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja syntyvän jäteveden määrä on vähäinen, ei jätevedelle ole varsinaista puhdistusvaatimusta. Nämä pienet jätevesimäärät voi johtaa hallitusti maaperään ilman erityistä käsittelyjärjestelmää. Puhdistusvaatimus ei myöskään ole voimassa, mikäli jätevedet johdetaan viemäriverkostoon.

Jätevesien puhdistustarve on myös vähäisempi, mikäli käsittelyyn tulee vain harmaita jätevesiä. Harmaista jätevesistä tarvitsee puhdistaa käytännössä vain happea kuluttavaa ainesta, joka hoituu biologisella prosessilla. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että käyttämämme kemikaalit joutuvat myös harmaan jäteveden mukaan ja niiden johtamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Ennen kiinteistön oman järjestelmän hankintaa, kannattaa pohtia myös mahdollisuutta järjestää jätevesien käsittely naapuruston kanssa yhdessä. Yhteisjärjestelmien etuna on tasaisempi jätevesikuorma, mikä tekee jäteveden käsittelystä helpompaa, sekä kiinteistöä kohden edullisemmat hankinta-  ja ylläpitokulut.