Mikä aiheuttaa riskin pohjavesille?

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. Kun kokonaiskuva hahmottuu, myös yksittäisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden laatuun ja riittävyyteen voidaan arvioita luotettavammin. Maa-alueet, joissa pohjavettä…

Lue lisää