Jäteveden käsittelyn elinkaarikustannuksista

Jätevesijärjestelmän kustannukset muodostuvat suunnittelusta, materiaaleista, rakentamisesta sekä käytöstä ja hoidosta. Kustannukset tulisi aina laskea koko järjestelmän elinkaarelle eikä vain pelkälle kertainvestoinnille. Eri järjestelmätyyppien kustannukset koostuvat eri tekijöistä. Esimerkiksi umpisäiliön hankintahinta on järjestelmien pienimmästä päästä, mutta vuosittaiset käyttökustannukset voivat olla jopa kymmenkertaiset muihin järjestelmiin verrattuna. Laitepuhdistamon ja maapuhdistamon rakentamisen kustannukset ovat monesti samaa luokkaa, eroja syntyy vuosittaisista huoltokustannuksista. Lähinaapurit voivat jakaa sekä järjestelmän hankinta- että käyttökustannuksia käyttämällä yhteistä järjestelmää. Hyvä suunnittelija maksaa hintansa takaisin toimivan ja pitkäikäisen laitteiston suunnittelulla!

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä eri järjestelmien hankinnasta ja käytöstä syntyvistä kustannuksista. Kustannukset ovat viitteellisiä ja todelliset kustannukset voivatkin vaihdella jopa tuhansilla euroilla molempiin suuntiin riippuen maaston rakennusolosuhteista ja paikallisesta hintatasosta. Kustannukset on laskettu 5 henkilölle/kiinteistö ja 150 litran vedenkulutuksella/hlö/vrk.

Järjestelmätyyppi Järjestelmä Investointi €/kiinteistö Käyttö ja huolto €/vuosi
Suurisäiliöinen kuivakäymälä Kuivakäymälä suursäiliöllä 500-3500 20
Tiski- ja pesuvesien käsittely Pienien pesuvesimäärien käsittely 200-1500 0
Maasuodattamo pesuvesille 3500-4500 35
Maahan imeytys pesuvesille 3000-3500 35
Harmaavesisuodin pesuvesille 1500-3500 50-150
Umpisäiliö käymäläjätevesille ja tiski- ja pesuvesien käsittely Umpisäiliö 5 m3 käymäläjätevesille ja maaperäkäsittely 5000-7000 1100
Kaikkien jätevesien yhteiskäsittely yksittäisellä kiinteistöllä Fosforin poistolla tehostettu maasuodattamo 5000-6500 300
Laitepuhdistamo 5500-8500 750
Kaikkien jätevesien väliaikainen säilytys kiinteistöllä Umpisäiliö 10 m3 2500-3500 2100
Useamman kiinteistön tiski- ja pesuvesien yhteiskäsittely 2 kiinteistön yhteinen maasuodattamo, molemmilla oma 5 m3 umpisäiliö käymäläjätevesille 4500-5500 1050
Useamman kiinteistön kaikkien jätevesien yhteiskäsittely 3 kiinteistön yhteinen maasuodattamo tehostetulla fosforinpoistolla 2700-4700 200
2 kiinteistön yhteinen laitepuhdistamo 4500-8000 300
5 kiinteistön yhteinen laitepuhdistamo 4600-6600 250

Selvitys jätevesijärjestelmien hankkimiseen ja huoltoon kohdistuvista kustannuksista

Avustukset

Jätevesijärjestelmän kustannuksista vastaa pääasiassa kiinteistönomistaja itse. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen voi kuitenkin joissain tapauksissa hakea avustusta.

Kotitalousvähennystä myönnetään jätevesijärjestelmän rakennus- ja asennuskustannuksien työn osuudesta. Tämä koskee myös esimerkiksi vesiosuuskuntiin liittymisestä aiheutuvia rakennus- ja asennustyön kiinteistökohtaisia kuluja. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 €/henkilö vuodessa.

Monet kunnat myöntävät myös avustuksia erityisesti vesihuollon yhteishankkeille hankkeen suunnittelua tai rakentamista varten. Joissain kunnissa saatetaan tukea ympäristön kannalta suotuisten jätevesiratkaisujen toteuttamista. Näistä kannattaa kysellä suoraan omasta kunnasta. Vanhukset ja vammaiset voivat hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta myös korjausavustuksia. Tarkempaa tietoa korjausavustuksista saa ARA:lta.