Monikäyttöiset droonit soveltuvat myös vesiensuojelutyöhön

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on käyttänyt drooneja erilaisissa kartoitus- ja kuvaustehtävissä. Drooneilla on suuri merkitys nykyisessä sodankäynnissä, mutta paljon tehtäviä myös siviilimaailmassa. Vesiensuojelun…

Lue lisää


Haitalliset ’ikuisuuskemikaalit’ vesiympäristössä

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat suuri, tuhansien synteettisten kemikaalien joukko, joita olemme käyttäneet kymmeniä vuosia. PFAS-yhdisteiden ominaisuudet eroavat toisistaan, mikä selittää osaltaan niiden lukuisat käyttökohteet.…

Lue lisää


Samassa Vedessä -hankkeen loppuseminaari 14.3.2023

Kuinka maatalouden vesiensuojelutyötä voidaan kohdentaa ravinnetietovarannon avulla? Miten maatalouden ympäristökuormitus saadaan kuriin? Tule kuulemaan uusimmat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimustulokset ja suositukset…

Lue lisää


Mikä aiheuttaa riskin pohjavesille?

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. Kun kokonaiskuva hahmottuu, myös yksittäisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden laatuun ja riittävyyteen voidaan arvioita luotettavammin. Maa-alueet, joissa pohjavettä…

Lue lisää


Kalojen elohopeaseurannassa olisi kehitettävää

Nykyiset standarditutkimukset eivät aina anna riittävän tarkkaa kuvaa järven elohopeatilanteesta.  Riskikohteiden selvittäminen on tärkeää; lisäksi tarvittaisiin tietoa myös järvistä, joissa kalansyöntiä ei tarvitse turhaan vältellä.   Kalojen…

Lue lisää


Mikromuovit valtaavat meret – millainen tilanne on Saimaalla?

Kiinnostus mikromuoveja kohtaan on valtava, ja tutkimuksia tehdään kiihtyvällä tahdilla ympäri maailmaa. Myös Saimaan alueella on tehty muutamia tutkimuksia mikromuoveihin liittyen.   Mikromuoveja on löydetty lähes kaikkialta, mistä niitä on…

Lue lisää


Vesiliiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille, webinaari 6.10.2022

Kiinnostaako vesiliiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille? Tule mukaan kuulemaan vesialan markkinatilanteesta, yritysten kokemuksista sekä käytössä olevista verkostoista! Lue lisää täältä ja ilmoittaudu!

Lue lisää


Kokemäenjoella hajakuormitusta hillitään kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla

Hajakuormitus muodostaa suurimman osan Kokemäenjoen Selkämereen kuljettamasta ravinne- ja kiintoainekuormituksesta. Hajakuormituksen kimppuun on käyty erityisesti vesienhallintaan liittyvillä toimenpiteillä.   Kokemäenjoki on Suomen viidenneksi…

Lue lisää


Reittivesien hoitamisessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, pikavoittoja ei ole tarjolla

Pitkät aikasarjat osoittavat, että Onkiveden, Kallaveden ja Pohjois-Kallaveden ekologisessa tilassa on tapahtunut muutoksia.  Vesistöjen tilaan vaikuttavat tekijät on tunnistettava, jolloin myös toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.  …

Lue lisää


Metsätalouden kuormitus vaihtelee alueellisesti

Metsätalouden kuormitus on voimakkainta suovaltaisilla Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Ilmastonmuutoksen myötä metsätalouden aiheuttama valuma-aluelähtöinen kuormituspaine vesistöjämme kohtaan tulee…

Lue lisää