Ilmastonmuutos vaikuttaa vesihuoltoon

Vesihuoltolaitokset tunnistavat ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat riskit. Osa riskeistä kohdistuu talousveden tuotantoon ja jakeluun, osa taas jätevesien hallittuun viemäröintiin ja jäteveden puhdistukseen. Vesihuolto on investointivaltainen toimiala ja nopeita muutoksia ei ole odotettavissa. Askel kerrallaan ala kuitenkin itse vähentää riskejä.

Lue lisää