Jäteveden käsittelyn vaihtoehdot

Jäteveden käsittelylle on useita vaihtoehtoja. Jokaisessa on omat etunsa ja haasteensa, ja niiden sovellettavuus riippuu kiinteistön käytöstä, jäteveden laadusta ja määrästä sekä tontin olosuhteista. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uudistaminen on luvanvaraista ja uudistamistyötä tehdessä kannattaa hyödyntää ammattilaissuunnittelijan palveluita. Sitä ennen on hyvä tutustua eri järjestelmävaihtoehtoihin.