Monikäyttöiset droonit soveltuvat myös vesiensuojelutyöhön

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on käyttänyt drooneja erilaisissa kartoitus- ja kuvaustehtävissä. Drooneilla on suuri merkitys nykyisessä sodankäynnissä, mutta paljon tehtäviä myös siviilimaailmassa. Vesiensuojelun…

Lue lisää


Haitalliset ’ikuisuuskemikaalit’ vesiympäristössä

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat suuri, tuhansien synteettisten kemikaalien joukko, joita olemme käyttäneet kymmeniä vuosia. PFAS-yhdisteiden ominaisuudet eroavat toisistaan, mikä selittää osaltaan niiden lukuisat käyttökohteet.…

Lue lisää


Mikä aiheuttaa riskin pohjavesille?

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. Kun kokonaiskuva hahmottuu, myös yksittäisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden laatuun ja riittävyyteen voidaan arvioita luotettavammin. Maa-alueet, joissa pohjavettä…

Lue lisää


Kalojen elohopeaseurannassa olisi kehitettävää

Nykyiset standarditutkimukset eivät aina anna riittävän tarkkaa kuvaa järven elohopeatilanteesta.  Riskikohteiden selvittäminen on tärkeää; lisäksi tarvittaisiin tietoa myös järvistä, joissa kalansyöntiä ei tarvitse turhaan vältellä.   Kalojen…

Lue lisää


Mikromuovit valtaavat meret – millainen tilanne on Saimaalla?

Kiinnostus mikromuoveja kohtaan on valtava, ja tutkimuksia tehdään kiihtyvällä tahdilla ympäri maailmaa. Myös Saimaan alueella on tehty muutamia tutkimuksia mikromuoveihin liittyen.   Mikromuoveja on löydetty lähes kaikkialta, mistä niitä on…

Lue lisää