Dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F) sekä elohopean kulkeutuminen Kymijoesta Suomenlahteen on vähentynyt selvästi

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti PCDD/F- ja elohopeapitoisuuksia Kymijoen edustan pohjasedimenteissä. Kymijoella, kuten muillakin puunjalostusteollisuuden kuormittamilla vesistöillä elohopeaa päätyi jokeen tehtaiden käyttämien putkistoiden…

Lue lisää


Kaarinan taajamapuroalueen luonto- ja virkistysarvoja edistetään

Kaarinan kaupunki on tilannut Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä kartoituksen Ladjakoskenojan luontoarvoista ja suunnitelman sen kunnostuksesta. Kun alueelle tulee uudisrakentamista, taajamapuron merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille…

Lue lisää


Puhdas juomavesi – onko sen tärkeämpää?

Monen mökkiläisen tai haja-asutusalueella vakituisesti asuvan vesihuolto on oman kaivon varassa. Hänen on huolehdittava itse kaivonsa kunnosta ja varmistettava sen veden laatu. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on koonnut aiheesta laajan…

Lue lisää