Ilmastonmuutos on täällä jo

Ilmastonmuutos näkyy Pohjanmaalla meriveden lämpötilassa, jäissä, tulvissa sekä lajistossa. Ilmastonmuutos on jo täällä ja vaikuttaa luontoomme. Siitä huolimatta sen erottaminen muista vaikutuksista on hankalaa ilman varsinaista juuri kyseistä asiaa…

Lue lisää


Ilmastonmuutos ja vesienhallinnan merkitys

Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet lisääntyvät Suomessa huomattavasti nykyiseen verrattuna. Hajakuormituksen määrä riippuu sateiden sekä valumien määrästä ja hajakuormitus onkin suurin vesistöjämme kuormittava tekijä. Lisääntyvät valumat näkyvät…

Lue lisää


Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry aloitti toimintansa

Keski-Suomeen perustetun alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen toiminta starttasi käyntiin elokuussa 2020 kun yhdistykselle palkattu projektipäällikkö/toiminnanjohtaja FM, Tuomo Laitinen aloitti tehtävässään. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry…

Lue lisää


Vesien hallintaa vai hallitsemattomuutta

Ilmastonmuutoksen myötä sateisuus jakaantuu entistä epätasaisemmin eri vuodenajoille, lumipeitteinen aika vähenee ja sään ääri-ilmiöt voimistuvat.  Tämä lisää vesitaseen hallintaan liittyviä haasteita sekä vesihuollon, maanviljelyn, metsätalouden,…

Lue lisää


Ilmastonmuutos vaikuttaa velvoitetarkkailu­näytteiden ottoon

Ilmastonmuutos on ollut paljon esillä, ja syystäkin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaiset ja ulottuvat myös vesistötarkkailuiden toteuttamiseen. Talviaikaiset näytteenotot ovat vaikeutuneet Etelä- ja Länsi-Suomessa ja tulevaisuudessa…

Lue lisää


Vesistökunnostus ei välttämättä paranna vesistön tilaa

Vesistöjä hoidetaan liian usein ilman vesitekniikan rinnalla kulkevaa limnologian ja ekologian tietämystä. Vesistöjen kunnostus on tullut ajankohtaiseksi, kun ihmiset ovat heränneet hoitamaan lähialueensa järviä, virtavesiä ja rannikon vesialueita.…

Lue lisää


Uusi vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja lisää yhteistyötä

Lokakuussa julkaistu, kaikkia vesienhoidon ja -kunnostusten parissa toimivia palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo pohjaa laajalle vesien tilaa parantavalle yhteistyölle. Karttapalveluun on koottu keskeiset…

Lue lisää