Valtakunnalliset työryhmät

Työ- ja elinkeino­ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön Interreg Central Baltic (CB)- ohjelman 2021–2027 Suomen kansallisessa neuvoa-antavassa työryhmässä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liittoa edustaa toiminnanjohtaja Hannu Moilanen.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön Interreg Central Baltic -ohjelman (ohjelmakausi 2021–2027) seurantakomiteassa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liittoa edustaa varsinaisena jäsenenä toiminnanjohtaja Hannu Moilanen. Hänen varajäsenenään toimii Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Ympäristö­ministeriö ja Suomen ympäristö­keskus

Ympäristöministeriön EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoon liittyvien Suomen kansallisten sitoumusten laatimiseksi perustetussa ohjausryhmässä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liittoa edustaa toiminnanjohtaja Hannu Moilanen. Hänen varajäsenenään toimii toiminnanjohtaja Heli Jutila Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

 

Ympäristöministeriön vesienhoidon ja merenhoidon seurantaryhmässä Liittoa edustaa toiminnanjohtaja Riitta Saleva-Sjöblom Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:stä, varalla toiminnanjohtaja Esa Korkeamäki Kymijoen vesi ja ympäristö ry:stä.

 

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän ohjausryhmässä edustajana ovat limnologi Lauri Heitto Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksestä sekä kenttämestari Arto Muttilainen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

 

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmässä ovat edustajina Satu Järvenpää Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä, Heikki Holsti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä ja Katja Pellikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Heli Jutila on nimetty Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton edustajaksi Helmi-ohjelman seurantaryhmään.

Standardi­soinnin seuranta­ryhmät

Vesimikrobiologian standardisoinnin seurantaryhmän edustajana on mikrobiologi Heikki Ahola Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Vesikemian ja vesinäytteenoton standardisoinnin seurantaryhmässä edustajana on ympäristöasiantuntija Jari Männynsalo Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:stä.

 

Maaperä- ja lietemenetelmien standardisoinnin seurantaryhmässä edustajana on erityisasiantuntija Kati Vaajasaari Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Vesibiologian standardisoinnin seurantaryhmässä olleen Janne Raunion (Kymijoen vesi ja ympäristö ry) tilalle seurantaryhmään nimetään uusi edustaja.

Muut ryhmät

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä kuuluu Suomen vesistösäätiön neuvonantajistoon ja toiminnanjohtajat Heli Jutila Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä ja toiminnanjohtaja Jaana Pönni Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä ovat säätiön vesistöpaneelin jäseniä.

 

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juha Niemi on nimettynä Pienvesien kunnostuksen valtakunnalliseen koordinaatioryhmään.