Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta, yhtenä niistä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton hanke VESY-Suomi.

Tavoitteena on laajentaa alueellisten vesiensuojeluyhdistysten verkosto kattamaan  koko Suomi siten, että kunnat, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat saadaan toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, suomalaisten puhtaiden vesien puolesta. Suomen alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toiminta ja sen tulokset ovat olleet 1960-luvulta alkaen  menestystarina, joka on parantanut konkreettisesti vesientilaa Suomessa.  Pinta-alallisesti tarkasteltuna, lähes puolet Suomesta on kuitenkin tällä hetkellä vailla aktiivista toimintaa.

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen on melkoinen haaste, jonka onnistumiseksi paikallisen, konkreettisen ja tehokkaan toiminnan organisointi on ehdoton edellytys. Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toiminta on jo tähän saakka toteuttanut parhaalla mahdollisella tavalla yllä mainittujen ohjelmien tavoitteiden saavuttamista.

Hanke alkaa suunnitellusti 1.9.2018 ja jatkuu kesäkuuhun 2020. Hankkeelle palkataan syksyllä 2 asiantuntijaa ja se toteutetaan Liiton ja sen 10 jäsenyhdistyksen yhteistyönä. Pääkohdealueina ovat Keski-Suomi, entisen Oulun läänin alue ja Kainuu sekä myös nykyisin toimivien vesiensuojeluyhdistysten reuna-alueet, joihin ei ole mielekästä perustaa uusia yhdistyksiä.

Liitto kiittää ympäristöministeriötä saamastaan tuesta.

 

Pekka Kansanen

Liiton toiminnanjohtaja