Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton koulutuspäivät järjestettiin 22.-23.11.2018 Ikaalisissa. Tutustu esitelmiin täällä:

Ajankohtainen tilanne haitallisten aineiden tarkkailusta, Ari Kangas, YM

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltamisohje, Jukka Mehtonen, SYKE

Vaarallisten ja haitallisten aineiden tila, muutokset ja uudet virtaukset Suomen vesissä, Jaakko Mannio, SYKE

Metallien ympäristölaatunormit ja biosaatavuus, Jukka Mehtonen, SYKE

Paikkatiedon hyödyntäminen vesiensuojeluyhdistyksissä, Sini Pöytäniemi, LUVY

Biologisen tarkkailuaineiston käyttökelpoisuus vesienhoidon tarpeisiin, Satu Maaria Karjalainen, SYKE

Maljanne – Viinin kemiaa, Pekka Lehtonen

Tampereen seudun keskuspuhdistamo, Timo Heinonen

Suomalainen työ ja sen merkitys, Suomalaisen työn liitto