Behandlingsalternativ för avloppsvattnet

Det finns flera alternativ för behandlingen av avloppsvatten. Varje alternativ har sina fördelar och utmaningar, och deras lämplighet beror på fastighetens användning, avloppsvattnets kvalitet och mängd samt tomtförhållandena. Att bygga eller förnya avloppssystemet kräver lov, och vid förnyande lönar det sig att använda sig av en professionell planerares tjänster. Före det är det bra att bekanta sig med olika behandlingsalternativ.