Varför lönar det sig att behandla tvätt- och toalettvatten skilt?

Toalettvattnet innehåller den största delen av de miljöbelastande förorenande ämnena och mikroberna som finns i hushållsavloppsvattnet. Urin och avföring är bra jordförbättringsmedel och de innehåller en hel del användbara näringsämnen. Efter behandling i slamavskiljare är det endast lite organiskt material som återstår att renas från tvättvattnet. Det är lättare och mera tillförlitligt att rena avloppsvattnet ifall toalettvattnet inte blandas med det märkbart renare tvättvattnet, som står för den största delen av det avloppsvatten som bildas i hushållen.

Katso video ”Miksi pesu- ja käymälävedet kannattaa erotella?”

De relativa andelarna av belastande ämnen i toalett- och tvättvattnen i hushållsavloppsvattnen (Särkelä ja Lahti, 2013).

På fastigheter med vattentoalett där man behandlar tvätt- och toalettvatten skilt leds toalettvattnet till ett mellanlager, alltså en sluten tank. För behandling av tvättvattnet räcker det med en betydligt enklare behandling än den som är avsedd för allt avloppsvatten.

Mest nytta får man av separat behandling genom att ta i bruk en vattenfri eller vattensnål toalett istället för en vattentoalett. På så sätt minskar vattenförbrukningen, mängden slam samt indirekt miljöpåverkan av dem. Samtidigt sparar du in på tömningskostnaderna för en sluten tank. Med hjälp av vattensnåla toalettsystem kan man minska mängden toalettvatten till mindre än en tiondel jämfört med en normal vattentoalett. De värdefulla näringsämnena i resterna från en vattenfri toalett kan man använda till nytta som gödsel eller jordförbättringsmedel nära den plats där det uppkommer.

Om det är aktuellt att bygga eller förnya avloppssystemet, ta först reda på om det är möjligt med separata rör och separat behandling. Vid nya byggnader lönar det sig alltid att dra separata rör ända till utsidan av huset, så att det är möjligt att behandla toalett- och tvättvatten både tillsammans och separat.

Läs mer om separat behandling av toalett- och tvättvatten.