Alternativ för avloppsvattenbehandlingen

Före man skaffar ett avloppsvattensystem för fastigheten är det värt att tänka på vad reningsbehovet är för det avloppsvatten som uppkommer på fastigheten. Ifall det inte finns vattentoalett på fastigheten och mängden avloppsvatten som uppkommer är liten, finns det inga egentliga reningskrav för avloppsvattnet. Sådana små vattenmängder kan ledas kontrollerat ut i jordmånen utan något särskilt behandlingssystem. Reningskraven gäller inte heller ifall avloppsvattnet leds till avloppsnätverket.

Avloppsvattnets reningsbehov är också mindre, ifall det endast är gråvatten som behandlas. I praktiken är det endast syreförbrukande material som behöver renas från gråvattnet. Detta sköts genom biologiska processer. Det är dock viktigt att komma ihåg, att de kemikalier vi använder hamnar också i gråvattnet och det lönar sig att vara uppmärksam på avledningen av dem.

Före man skaffar ett eget system till fastigheten, lönar det sig också att överväga möjligheten att ordna behandlingen av avloppsvatten tillsammans med grannskapet. Fördelen med ett gemensamt system är att avloppsvattenbelastningen är jämnare, vilket förenklar avloppsvattenbehandlingen, samt att man per fastighet får lägre inköps- och underhållskostnader.