Det lönar sig att bekanta sig med de olika behandlingsalternativen för avloppsvatten i ett så tidigt skede som möjligt. På basen av dem får du en uppfattning om i vilken utsträckning det egna systemet är i behov att förbättras. Grunduppgifter om systemen är också till hjälp då du gör utredningen av avloppsvattensystemet och vid planeringen av systemets förnyande. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s medlemsföreningars sakkunniga och rådgivare är ditt stöd i projektets olika skeden.

AvloppsvattenguideSommarslugans avloppsvattenguide
AVLOPPSVATTENGUIDE-hemsidorna har skapats i samarbete med det av Fastlandsfinlands ESF-programmet finansierade Yhteisillä vesillä -projektet.