Lokakuussa julkaistu, kaikkia vesienhoidon ja -kunnostusten parissa toimivia palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo pohjaa laajalle vesien tilaa parantavalle yhteistyölle. Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville eri puolilla Suomea toimivia kunnostusten toteuttajatahoja, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja.

Karttapalvelusta voi koota yhteenvetotietoja raportoinnin tai rahoituksen hakua varten

Vesistökunnostajan karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa. Yhteenvetotietojen pohjalta saadaan kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta ja tiedot palvelevat myös kunta- ja aluetason toimijoita. Karttapalveluun on koottu myös perustietoa kunnostustoiminnasta sekä ohjeita kunnostustoimijoille.

 

Helppokäyttöinen ja kaikille avoin Vesistökunnostajan karttapalvelu

Karttapalvelu on helppokäyttöinen työkalu kaikille vesienhoidon ja vesistökunnostusten parissa toimiville, ja erityisesti paikallisille toimijoille, kuten yhdistystoimijoille sekä vesialueen omistajille. Karttapalvelun kautta he saavat tietoa ja ohjeita kunnostustoimintaan ja sen suunnitteluun, tallennuspaikan  toteuttamilleen kunnostustoimenpiteille sekä kanavan toimintansa vaikuttavuuden esilletuomiseen. Lisäksi he saavat karttapalvelun kautta tietoa muista kunnostustoimijoista ja heidän toteuttamistaan kunnostuskohteista. Karttapalvelun tarjoama toimenpiteiden tallennusmahdollisuus kokoaa ensimmäistä kertaa toteumatietoa eri toimijoilta. Mahdollisuus tarkastella tietoa kootusti edistää kokonaisvaltaisten, sektorirajat ylittävien kunnostushankkeiden sekä kunnostustoimintaan liittyvän seurannan suunnittelua. Karttapalveluun tallennettua tietoa voidaan hyödyntää myös tutkimustoiminnassa. Karttapalveluun koottu suunnittelun tausta-aineisto palvelee laajasti myös asiantuntija-, suunnittelu- ja neuvontatyötä tekeviä tahoja.

 

Karttapalvelusta kokonaiskuva koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta

Vesistökunnostajan karttapalveluun on mahdollista lisätä niin uusia suunnitteilla olevia kunnostuksia kuin aiemmin toteutettuja kunnostuksia. Kunnostuksien ja toimenpiteiden havainnollistamiseksi ja lisätiedoiksi palveluun on mahdollista lisätä linkkejä sekä kuvia. Jotta Vesistökunnostajan karttapalvelun avulla saadaan kattava kokonaiskuva koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta, on tärkeää että toimijat aktiivisesti käyttävät karttapalvelua ja tallentavat sinne omia kunnostuskohteitaan.

 

Vesistökunnostajan karttapalvelun tekemisessä moni mukana

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankeen päätoteuttaja on ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneinaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.

 

Lisätietoa: