Ilmastonmuutos on lisännyt hajakuormituksena tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrää ja luo haasteita myös maanviljelylle. Lue liiton kannanotosta, kuinka ongelmaa tulisi mielestämme lähteä ratkomaan. Maaperän kasvukunnon parantamisella ja muilla kokonaisvaltaisilla keinoilla tulee pyrkiä pitämään arvokas maa-aines ja ravinteet pelloilla, mikä edistää sekä maanviljelyä että vesiensuojelua.