Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton koulutuspäivät järjestettiin 16.-17.11.2023 Vantaalla. Päiville kokoontui 180 vesiensuojelun ammattilaista vaihtamaan kokemuksia. Tutustu Vesienhoito- ja vesistökunnostustyöryhmän esityksiin:

Luonnon monimuotoisuus, kunnostaminen ja ennallistaminen: Miten huomioimme vesiensuojelutyössä?
Antton Keto, ympäristöministeriö

Vesikasvillisuuskartoitukset vesien tilan seurannassa, Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Vesiekosysteemien seuranta- ja velvoitetarkkailumenetelmien kehittäminen – menetelmät ja tila-arviot ekosysteemin toiminnan kuvaajina (VesiMon), Jan Weckström, Helsingin yliopisto

Miten kaukokartoitusta voidaan hyödyntää pintavesien seurannassa ja tilan arvioinnissa? Antti Kanninen, Pohjois‐Savon ELY‐keskus

Jatkuvatoimisten mittausten hyödyntäminen vesien tilan seurannassa, Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskus

Automaattianturiseuranta VHVSY:n alueella, Paula Luodeslampi, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kunnostushankkeet, Hanna Arola, KVVY

Järvikunnostusten edistämisen toimintamalli, Tiina Kontio, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys

Hiekkarantojen kunnostushanke, Sari Aaltonen ja Roni Seppä, Saimaan vesiensuojeluyhdistys