Liiton Palvelut

Liiton keskeisenä tehtävänä on pyrkiä edistämään vesiensuojelua antamalla lausuntoja ja kannanottoja eduskunnalle ja valtion viranomaisille sekä tiedottamaan niistä medialle. Liiton edustajat osallistuvat asiantuntijoina erilaisten säädöksiä ja menetelmiä valmistelevien työryhmien työhön. Liitto myös kokoaa vesistötietoa ja vesiensuojelun opasmateriaalia kansalaisten ja viranomaisten käyttöön sekä järjestää ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutusta. Liitto myös osaltaan kehittää jäsenyhdistysten henkilökunnan ammattitaitoa järjestämällä koulutuspäiviä.

 

Liitto on antanut vuosittain 5-10 lausuntoa mm. ympäristöministeriölle, Suomen ympäristökeskukselle ja eduskunnan ympäristövaliokunnalle valmisteltavana olevista lainsäädäntömuutoksista, menetelmä- ja rakentamisohjeista tai vastaavista. Sen lisäksi jäsenyhdistyksissä valmistuu vuosittain noin 750 vesistöraporttia, 1350 puhdistamoraporttia, 4500 talousvesilausuntoa ja tehdään lisäksi 750 muuta selvitystä ja lausuntoa.

Valtakunnalliset työryhmät

Liiton asiantuntijat ovat olleet kysyttyjä erilaisiin valtakunnallisiin työryhmiin, joita valtio on asettanut valmistelemaan säädösmuutoksia tai kehittämään esim. seurantamenetelmien standardisointia

Liiton piirissä toimii tällä hetkellä 13 asiantuntijaryhmää, joiden tehtävän on koota jäsenyhdistyksistä kullekin alueelle paras asiantuntemus.

Liiton sivuille on koottu monipuolinen vesistötietopaketti. Hajajätevesien käsittelystä sivustolta löytyy mm. ajantasainen jätevesiopas oman talon tai kesämökin jätevesiongelmien ratkaisemiseksi.

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry järjestää ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin vaatimaa koulutusta.

Koulutukset

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin vaatimat kurssit ovat Suomen ympäristökeskuksen alaisen sertifiointielimen hyväksymiä. Laadukas ja luotettava näytteenotto on oleellinen osa ympäristönsuojelulain edellyttämää pätevää ympäristötutkimusta.

Sertifiointijärjestelmä varmistaa näytteenottajan pätevyyden ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja -havainnointitoimintaan. Pätevyyden voi varmistaa yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla. Erikoispätevyyden aloja ovat:

• Vesinäytteenotto ja mittaus

• Maaperä- ja jäteympäristö

• Talous- ja uimavesinäytteet

• Vesiympäristön biologinen näytteenotto

• Hydrologisen seurannan kenttätyöt

• Ilmanlaatumittaukset

• Melun mittaus ja arviointi

• Luontoselvitykset

Pätevyystodistuksen edellytyksenä on sertifiointisäännöissä kuvattujen taito- ja tietovaatimusten täyttäminen. Taitovaatimukset perustuvat hakijan kokemukseen näytteenottajana. Tietovaatimusten täyttämisen edellytyksenä on sertifiointielimen hyväksymien kurssien suorittaminen ja/tai kursseihin liittyvien erillisten kuulustelujen hyväksytty suorittaminen. 

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:llä on koulutuslupa erikoistumisalalle Vesiympäristön biologinen näytteenotto.

 

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä

Tietoa henkilösertifiointijärjestelmästä löytyy täältä.

Lisätietoa: Juha Niemi (juha.niemi@vesi-ilma.fi)

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi