Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton koulutuspäivät järjestettiin 18.-19.11.2021 Lappeenrannassa. Päiville kokoontui 140 vesiensuojelun ammattilaista vaihtamaan kokemuksia. Osa päivien esityksistä on nyt koottu tälle sivulle. Tutustu esitelmiin täällä:

 

Miten vesiensuojeluhankkeissa voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta? Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kasviplanktonin hyödyntämismahdollisuudet merialueen tarkkailujen kehittämisessä ja vesien tilan luokittelussa, Harri Kuosa, SYKE

Huleveden passiivikeräimen toiminta, Heidi Ahkola, SYKE

Kalanpoikasten seurantatutkimusmenetelmät, Jussi Vesterinen ja Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Taimenkannan poikastuotantopotentiaalin ja taimenkannan tilan arviointi, Oula Tolvanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Etelä-Karjalan virta- ja pienvesiensuojeluhankkeen esittely, Iia-Elisabeth Suomi, Saimaan vesiensuojeluyhdistys

Taimenen kotiutusistutukset mätirasiassa vai kuoriutuneena poikasena? Kokemuksia Pohjois-Savon virtavesiltä, Miika Sarpakunnas, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys

Vantaanjoen PFAS-hanke, Jari Männynsalo, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Maanläjitysalueiden vaikutukset vesiin sekä haittoja ehkäisevät kalataloudelliset kunnostukset, Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Juomavesidirektiivin täytäntöönpano, Jarkko Rapala, Sosiaali- ja terveysministeriö

Näytteenotto osana automaattimittausten laadunvarmennusketjua, Pasi Valkama, SYKE