Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on nimittänyt HTM Hannu Moilasen uudeksi toiminnanjohtajakseen, tehtävä on osa-aikainen. Moilanen aloittaa työt Liitossa 15.11.2021.

Vuonna 1973 perustettu Liitto edustaa yhtätoista alueellista vesiensuojeluyhdistystä, joissa työskentelee yli 300 asiantuntijaa vesistö- ja puhdistamotarkkailutehtävissä sekä vesiensuojelua edistävissä hankkeissa. Alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan tavoitteena on saada kunnat, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, suomalaisten puhtaiden vesien puolesta. Suomen Vesiensuojeluliitto kokoaa asiantuntemuksen yhteen ja vaikuttaa kansallisella tasolla vesiensuojeluun laajasti.

Toiminnanjohtaja Moilasella on hallintotieteiden maisterin ja iktyonomi (AMK) tutkinnot. Näiden lisäksi hänelle on ammatillisen opettajan koulutus. Hän on jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, jossa hän suorittaa oikeustieteiden tohtoriopintoja. Moilasella on vuosikymmenen kokemus vesi- ja ympäristöasioista ympäristöhallinnosta. Yhdistystoiminnasta ja vaikuttamistyöstä Moilasella on parin vuosikymmenen kokemus. Hän toteaa monipuolisen kokemuksensa ja koulutuksensa olevan uudessa tehtävässä avuksi: ”Erityisesti työskentelyni ympäristöhallinnossa antaa tarvittavaa alan sisäistä näkökulmaa tehtävän hoitamisessa. Järjestötyön ja vaikuttamisen vahva osaaminen on eduksi Vesiensuojeluliiton vaikuttamisen ja toiminnan kehittämisessä. Vesiensuojelun asemaa tulee Suomessa edelleen vahvistaa ja vesiensuojeluyhdistysten on oltava keskeisessä roolissa tässä työssä.

Vesiensuojelu on suomalainen menestystarina. Pistekuormitus on saatu pääosin kuriin, mutta hajakuormituksen kanssa on vielä paljon tehtävää. Myös uusien vesiensuojelukeinojen kehittämisessä riittää työtä. ”Vesiensuojelun menestystarinaan tarvitaan uusia lukuja. Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten vankkaa osaamista tulee jatkossa hyödyntää tehokkaasti haettaessa vaikuttavia ja tehokkaita vesiensuojelukeinoja. Tätä työtä on hyvä tehdä yhteistyössä ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto luo tälle työlle hyvät puitteet” Moilanen summaa.

Lisätiedot: Suomen Vesiensuojeluyhdistyksen Liiton hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka Pääkkönen (jari-pekka.paakkonen(at)vantaanjoki.fi, puh. 050 556 4283).