Jätevesien käsittely on helpompaa ja toimintavarmempaa, kun käymäläjätevesiä ei sekoiteta huomattavasti puhtaampiin, mutta suurimman osan talousjätevesistä muodostaviin pesuvesiin.

Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittely

Käymälä- ja pesuvesien erilliskäsittelyyn on useita vaihtoehtoja. Oleellista on, että pesuvedet käsitellään erillisenä jakeena käymäläjätteestä tai -jätevedestä.

  • Vesikäymälällisillä kiinteistöillä käymälävedet johdetaan umpisäiliöön, eli välivarastoon, josta ne kuljetetaan useimmiten kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Umpisäiliölietteet voidaan myös käsitellä ja ottaa hyötykäyttöön paikallisesti esim. vielä harvinaisella kalkkistabiloinnilla.
  • Käymälävesistä pääsee kokonaan eroon valitsemalla vedettömän, eli kuivakäymälän. Ravinteikkaat kuivakäymälätuotokset voi käyttää hyödyksi omalla pihallaan.
  • Käymäläjäteveden määrää ja sitä kautta umpisäiliön tyhjennystarvetta voi vähentää huomattavasti valitsemalla vähän vettä käyttävän käymälän. Myös tämän jakeen voi hyödyntää omalla pihalla asianmukaisesti käsiteltynä.

Tutustu käymälävaihtoehtoihin videoiden avulla!

Erilliskäsittelyssä kiinteistöllä puhdistettavaksi jää ainoastaan pesuvesiä eli harmaita jätevesiä. Pesuvesien käsittelyksi riittää kaikille jätevesille tarkoitettua käsittelyä huomattavasti yksinkertaisempi käsittely. Mikäli jätevesien määrä on vähäinen, ei tarvita erityistä käsittelyä, vaan pienet määrät pesuvettä voi johtaa hallitusti maahan.

Jos jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen on ajankohtainen, selvitä ensin mahdollisuus erillisviemäröintiin ja -käsittelyyn. Uusissa kohteissa erillisviemäröinti kannattaa aina ulottaa rakennuksen ulkopuolelle asti, jotta käymälä- ja pesuvesien yhteis- että erilliskäsittely on mahdollista. Käymälä-ja pesuvesien erilliskäsittely kannattaa!

Erillisviemarointi

Uusiin haja-asutusalueille rakennettaviin kiinteistöihin pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinnin ulottaminen talon ulkopuolelle (A) tukee teknologianeutraaliuden periaatetta mahdollistamalla jätevesien yhteis- että erilliskäsittelyn. Jätevesijakeiden erottaminen talon sisällä (B) on huomattavasti hankalampaa, ellei jopa mahdotonta.