Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet Valuma-aluesuunnittelun tiekartan. Tiekartan tavoitteena on määritellä periaatteet monitavoitteiselle valuma-aluesuunnittelulle sekä toimenpiteet valuma-aluesuunnittelun valtavirtaistamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

”Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää, että kohdennamme vesistöhaittoja ennaltaehkäiseviä ja vähentäviä toimia valuma-alueella vaikuttavimpiin kohteisiin. Kestävän vesienhallinnan tulee perustua valuma-aluelähtöiseen suunnitteluun. Valuma-aluesuunnittelun avulla voidaan ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti eri toimialojen kytkökset valuma-alueella”.

Keskusliitto kannustaa tutustumaan tiekarttaan ja näkee, että alueellisilla vesiensuojeluyhdistyksillä on paras alueellinen asiantuntemus valuma-aluekohtaisissa vesiensuojelutoimissa. Vesiensuojeluyhdistykset ovat aktiivisesti mukana toteuttamassa tiekartan konkreettisia toimia – yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset!

Lue lisää täältä.