Ajankohtaista

VESY-Suomi-hanke on päättynyt 30.6.2020. Hankkeen merkittävin tulos oli uuden alueellisen yhdistyksen Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry perustaminen Keski-Suomen alueelle, missä aiempi yhdistystoiminta lakkasi jo 1980-luvulla. Hankkeessa kartoitettiin myös edellytyksiä alueelliselle vesiensuojeluyhdistystoiminnalle Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä tehostettiin nykyisten yhdistysten toimintaa raja-alueilla.

KESKI-SUOMEN VESI JA YMPÄRISTÖ ry (KSVY)

 

YHTEYSTIEDOT

Toiminnanjohtaja / projektipäällikkö on aloittanut 3.8.2020 yhdistyksen ensimmäisenä työntekijänä.

Toiminnanjohtaja Tuomo Laitinen
tuomo.laitinen(a)vesiensuojelu.fi
puh. 0400 614273

Hallituksen puheenjohtaja
Petri Tuominen
petri.tuominen(a)js-puhdistamo.fi
puh. 040 821 0080

TOIMINTA

 

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry käynnistää toimintansa laatimalla toimialueelleen vesienhoidon kehittämisohjelman. Ohjelma laaditaan laajasti paikallisia sidosryhmiä osallistaen. Ohjelmassa tarkastellaan laajasti vesistöihin liittyviä kehittämistarpeita niin vesistökunnostuksiin, vesirakentamiseen, virkistyskäyttöön, kalastoon kuin kulttuuriympäristöihinkin liittyen. Hanketta vetämään palkattu projektipäällikkö toimii myös yhdistyksen toiminnanjohtajana.

 

KSVY RY:N HALLITUS

 

pj Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (vara Sonja Pyykkönen)
varapj Jukka Tyrväinen, Alva-Yhtiöt Oy (vara Atte Pakkanen)
Arjo Heinsola, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (vara Anniina Runtuvuori-Salmela)
Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (vara Joni Holmroos, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry)
Kari Kautto, Alva-Yhtiöt Oy (vara Pasi Jalonen)
Niina Koivula, Petäjäveden kunta (vara Mikko Tiirola)
Esa Korkeamäki, Kymijoen vesi ja ympäristö ry (vara Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry)
Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry (vara Anu Oksanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry)
Jukka Mattila, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (vara Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry)
Risto Saarinen, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry (vara Saara Tähtinen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry)

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry perustettiin v. 2019 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ja alueellisten vesiensuojeluyhdistysten yhteisessä VESY-Suomi-hankkeessa täydentämään vesiensuojeluyhdistysten verkostoa Keski-Suomen osalta. 30.6.2020 päättyneestä hankkeesta lisää alla.

           VESY-SUOMI

Vesiensuojelun verkostoitumishanke

Tausta

Suomen ensimmäiset alueelliset vesiensuojeluyhdistykset perustettiin 1960-luvulla. Ne ovat alueensa vesien- ja ympäristönsuojelun ja –hoidon kehittäjiä, tiedon tuottajia ja asiantuntijoita. Ne myös yhtenäistävät ja ohjaavat alueellista vesien- ja ympäristönsuojelun sekä –hoidon toimintaa, ja tekevät yhteistyötä mm. viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat vesiensuojelun menestystarina. Tällä hetkellä kuitenkin iso osa Suomea on ilman alueellisia yhdistyksiä.

Kymmenen alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnallinen ja aluetaloudellinen vaikutus on maantieteellistä kattavuuttaan suurempi. Tarkoituksena on perustaa ja laajentaa aktiivista alueyhdistystoimintaa uusille alueille.

 

Tavoitteet

Hanke tähtsi alueellisten vesiensuojeluyhdistysten menestystarinan jatkumoon ja vesien- ja ympäristönsuojelun ja -hoidon yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena oli saattaa koko Suomi alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan piiriin perustamalla uusia alueellisia yhdistyksiä ja laajentamalla nykyisten toiminta-aluetta. Tällä tavoin pyrittiin vastaamaan vesienhoidon haasteisiin, jotka edellyttävät paikallista, konkreettista ja tehokasta toiminnan organisointia.

 

Toteutus

Hankkeen toteutus jakautui kolmeen osahankkeeseen. Osahankkeissa 1 ja 2 aktivoitiin Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisia toimijoita ryhtymään yhteistyöhön vesien ja ympäristön hyväksi alueillaan. Kolmannessa osahankkeessa olemassa olevien alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toimintaa pyrittiin vahvistamaan näiden reuna-alueilla.

Toiminta käynnistyi alueellisten toimijoiden tarpeiden ja odotusten kartoittamisella. Kun kullekin alueelle oli löydetty parhaat toimintamallit, siirryttiin alueellisen toiminnan kehittämiseen ja sen vakauttamiseen mm. yhteisprojekteilla. Osahanketyö aloitettiin Keski-Suomesta.

 

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutettiin yhteistyössä alueellisten vesiensuojeluyhdistysten ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kesken.

 

Rahoitus ja aikataulu

Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 180 000 eurolla. Hanke toteutti osaltaan vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi (http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito). Lisäksi hanke toteutti hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Hanke alkoi tammikuussa 2019 ja päättyi kesällä 2020.

 

 

Lisätietoja

Asko Särkelä

asko.sarkela(a)vantaanjoki.fi

+358 50 3814 165

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi