Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on nimittänyt Risto Saarisen toiminnanjohtajaksi. Saarisella on kemian tekniikan diplomi-insinööritutkinto ja pitkä kokemus eri organisaatioista vesi- ja ympäristöasioiden parissa 1980-luvulta lähtien. Hän toteaa monipuolisen työkokemuksensa olevan uudessa tehtävässä avuksi: ”Erityisesti työskentelyni Turun ja Porvoon vesihuollon parissa antaa hyvää taustaa sille, mistä käytännön vesiensuojelussa on kysymys. Olen myös ollut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sekä Suomen ympäristökeskuksen palveluksessa.” Saarinen aloitti työt Liitossa 16.3.2020.

 

Monilla alueilla vesistökuormitusta on saatu vähennetyksi ja vesieliöstön elinoloja parannetuksi. ”Vedet eivät kuitenkaan ole niin hyvässä kunnossa, kuin kansalliset ja kansainväliset tavoitteet edellyttävät. Uskon, että alueellisten vesiensuojeluyhdistysten vankkaa osaamista voidaan vielä paremmin hyödyntää haettaessa vaikuttavia ja tehokkaita vesiensuojelukeinoja,” Saarinen summaa.

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi