Vuonna 1973 perustettu Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto (www.vesiensuojelu.fi) on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio, joka edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua alueillaan. Kuudella yhdistyksellä on FINAS-akkreditoitu ja EVIRA:n hyväksymä laboratorio.

Liitto sai yhdessä viiden jäsenyhdistyksensä kanssa keväällä 2018 hallituksen kärkihankerahoituksen VESY-Suomi-hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa alueellista vesiensuojeluyhdistystoimintaa Suomessa ja laajentaa sitä alueille, joilla tällä hetkellä ei ole aktiivista toimintaa. Haemme hankkeelle kokopäiväiseen, määräaikaiseen työsuhteeseen

projektipäällikköä

Sijoituspaikkana on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimipaikka Tampereella, mutta työhön kuuluu paljon matkapäiviä erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Keski-Suomen alueella. Projekti alkaa virallisesti 1.11.2018 ja päättyy 30.6.2020. Toivomme, että valittava henkilö voisi ottaa tehtävän vastaan jo kuluvan vuoden puolella.

Projektipäällikön tehtävänä on Liiton toiminnanjohtajan ja jäsenyhdistystoiminnanjohtajien kanssa vastata viestintämateriaalien tuottamisesta, kenttätöiden suunnittelusta ja varsinaisesta kenttätyöstä eli käynneistä suunnitelman mukaisissa kohteissa ja tilaisuuksissa esittelemässä hanketta sekä väliraporttien laadinnasta ja pääosin loppuraportista. Projektipäällikön avuksi palkataan tuntityönä alueellisia asiantuntijoita, jotka osallistuvat potentiaalisten jäsenten (kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt) kanssa järjestettäviin tapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vesien- ja ympäristönsuojeluun liittyvän riittävän ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi oma-aloitteisuutta ja ennen muuta hyviä viestintätaitoja.

Hakuaika tehtävään päättyy 16.11.2018, jolloin kirjeitse tai sähköpostilla toimitettujen hakemusten palkkatoivomuksineen tulee olla perillä osoitteella Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, Ratamestarinkatu 7 b, 00520 Helsinki, tai sähköpostilla liitto@vesiensuojelu.fi. Saatamme kutsua haastatteluun hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä. Lisätietoja tehtävästä antaa Liiton toiminnanjohtaja Pekka Kansanen, puh. 050-344 4496 (arkisin klo 9-13) tai sähköpostilla pekka.kansanen@vesiensuojelu.fi.

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

09 272 7270
liitto@vesiensuojelu.fi