Ilmastonmuutoksen monet kasvot Aurajoen ja Paimionjoen vesistökuormituksessa

Sääilmiöt vaikuttavat monin tavoin viljelysalueiden vesistöjen kuormitusriskiin. Ilmastomuutokseen liittyvää talvisateisuuden kasvua pidetään eräänä syynä kasvaneisiin vesistökuormituksiin tai siihen, että valuma-alueella tehdyt vesiensuojelutoimet…

Lue lisää


Ilmastonmuutos ja vesienhallinnan merkitys

Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet lisääntyvät Suomessa huomattavasti nykyiseen verrattuna. Hajakuormituksen määrä riippuu sateiden sekä valumien määrästä ja hajakuormitus onkin suurin vesistöjämme kuormittava tekijä. Lisääntyvät valumat näkyvät…

Lue lisää