Palaa etusivulle

Yhdistys

Yhdistyksen tehtävänä on edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa, toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja asiantuntijana vesistöihin liittyvissä asioissa. Yhdistys on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsen ja toimii yhteistyössä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa.

Toiminta-alue
Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä Heinäveden ja Haukiveden alueet.

Säännöt
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja -hoitoa.

Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä on 22 kuntaa, 10 teollisuuslaitosta, 7 muuta yhteisöä sekä kaksi kunniajäsentä.

Organisaatio
Yhdistyksen organisaation muodostavat jäsenistö, hallitus, työvaliokunta sekä toiminnanjohtaja.