Palaa etusivulle

Viinijärven-Höytiäisen alue

Viinijärven vedet virtaavat Taipaleenjokea pitkin Oriveteen, Höytiäisen vesien virratessa vuonna 1859 kaivettua kanavaa pitkin Pyhäselkään. Ennen kanavan kaivamista Höytiäisen vedet virtasivat Viinijärveen.

Viinijärvi-Höytiäinen alueKartta: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Alueen vedet ovat luonnostaan karuja ja kirkasvetisiä. Viinijärven itäosa onkin erinomaisessa ja Höytiäinen hyvässä tilassa. Viinijärven länsiosa ja moni alueen joki ja järvi on kuitenkin hyvää heikommassa tilassa maatalouden ja muutamien pistekuormittajien vastatessa suurimmasta osasta ravinnekuormaa. Höytiäisen kokonaisfosforipitoisuus on hieman yli 10 µg/l ja klorofylli-a yli 5 µg/l, kun vastaavasti Viinijärven itäosan fosforipitoisuus on noin 5 µg/l ja klorofylli alle 5 µg/l. Höytiäisen vesi on kuitenkin tummempaa, noin 60 mg Pt/l, kuin Viinijärven itäosassa, jossa väriluku on vain noin 10 mg Pt/l. Viinijärven länsiosassa on kuormitettuja alueita joissa vedenlaatu on selkeästi heikompi kuin itäosassa, kokonaisfosforin ollessa pohjoisosassa kasvukaudella keskimäärin miltei noin 20 µg/l ja klorofylli-a:n yli 10 µg/l. Vesi on myös selkeästi itäosaa tummempaa, väriluvun vaihdellessa 60 mg Pt/l ja 100 mg Pt/l välillä.

 

Viinijärvi kartta

Kartta 1. Viinijärven havaintopaikat. (Lähde: OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 23.5.2014 © Karttakeskus, Lupa L 4659)

 

Viinijärvi_2014-2015

Kuva 1. Viinijärven eri havaintopaikkojen kokonaisfosforipitoisuus 1 metrin syvyydessä ja pohjan tuntumassa, pintakerroksen klorofylli-a -pitoisuus  sekä pohjan läheinen happipitoisuus kasvukauden aikana vuosina 2014 ja 2015. (Pisteet 168, 177 ja 222 niin matalia, että vain pintanäytteet otettu.)

Viinijärven havaintopaikoista 168 sijaitsee Sukkulanjoen edustalla ja Viinijärvi 177 lähellä Haapaojan suuta. Havaintopaikkojen kokonaisfosfori on samaa suuruusluokkaa, lievästi rehevällä tasolla, kuten myös aseman 168 klorofylli-a. Aseman 222 rehevää tilaa ilmaisevassa kokonaisfosforipitoisuudessa näkyy Viinijoen kuormitusvaikutus selvästi. Näissä kolmessa havaintopaikassa vettä on vain metristä kahteen, joten happipitoisuus on hyvä, mutta syvemmällä alueella sijaitsevassa havaintopaikassa 7, on pohjan läheinen happipitoisuus hyvin heikko. Havaintopaikassa 7 fosforipitoisuudet ovat jo laskeneet ja havaintopaikassa 2 tilanne paranee entisestään, mutta alusveden happipitoisuus on edelleen alhainen. Eteläisimmässä havaintopaikassa (Viinijärvi 214) fosfori- ja klorofylli-a -pitoisuudet hieman nousevat, mutta pohjan läheinen happitilanne on hyvä.

 

Alueella on lisäksi vireillä kaivoshankkeita, jotka voivat lisätä alueen vesistöihin kohdistuvaa metallikuormitusta. Höytiäisen ja Pyhäselän välinen puntarikosken voimalaitospato säännöstelee Höytäisen vedenkorkeutta. Höytiäisen pintaa on laskettu aikojen saatossa yhteensä jopa 9,6 metriä.

Etenkin Höytiäisen kuhakanta on nykyisellään ammatti- ja virkistyskalastuksen näkökulmista merkittävä.

 

 

Vedenkorkeuksia Viinijärven-Höytiäisen alueella

Lähde: Suomen Ympäristökeskus

Viinijärvi, Vaivio

Vedenkorkeus Viinijärvi, Vaivio