Palaa etusivulle

Pielisen reitti

Vuoksen vesistöön kuuluva Pielisen reitti on Haukiveteen laskevista reiteistä suurin. Suurista järvialtaistaan tunnetun reitin vesistä suuri osa tulee Venäjän puolelta.

pielisen-reitti

Kartta: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntajärveen, Pieliseen laskee mm. Saramojoen, Lieksanjoen, Juuanjoen, Valtimojoen ja Kainuun puolelta tulevan Jonguanjoen vedet. Näiden lisäksi Venäjän puolelta tulevat Lieksanjoen ja Tuulijoen vedet. Pielisen reitin valuma-alueesta liki puolet onkin Venäjän puolella. Pielisen vedet laskevat Pielisjokena Pyhäselkään ja siitä edelleen Oriveden kautta Saimaan eteläisempiin osiin.

Pielisen reitin valuma-alueella on runsaasti soita ja alueen vedet ovatkin humuksisia, mutta pääosin hyvässä tilassa. Pielisen pääaltaan pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on viime vuosina ollut keskimäärin yli 10 µg/l ja klorofylli-a hieman yli 5 µg/l, väriluvun ollessa n. 70 mg Pt/l. Pielisen reitin monet vesivoimaloita ovat katkaisseet virtakutuisille kaloille elintärkeät vaellusreitit. Kolin kansallispuistoon osittain kuuluva Pielinen on nykyisellään kuitenkin tärkeä syönnösalue istutuksin ylläpidetylle Saimaan järvilohikannalle. Pielinen on myös ammatti- ja virkistyskalastuksellisesti alueelleen erittäin merkittävä suurjärvi.