Palaa etusivulle

Juojärven reitti

Pohjois-Savon ja osittain Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakuntiin sijoittuvan Juojärven reitin valuma-alue on Pohjois-Savon vesireiteistä selkeästi pienin. Reitin pääjärvi, Juojärvi yhtyy Kallaveden reittiin Varisvedellä, josta vedet virtaavat Karvionkosken läpi Heinäveden reitille.

Kartta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Pohjois-Savon ja osittain Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakuntiin sijoittuvan Juojärven reitin valuma-alue on Pohjois-Savon vesireiteistä selkeästi pienin. Reitin pääjärvi, Juojärvi yhtyy Kallaveden reittiin Varisvedellä, josta vedet virtaavat Karvionkosken läpi Heinäveden reitille.

Vaikonjärven ja Kajoonjärven vesistöalueen vedet laskevat Saarijärven, Kaavinjärven ja Rikkaveden kautta Pohjois-Savon maakuntajärveen, Juojärveen. Rikkaveteen yhdistyy lisäksi Sivakkajärven ja Rauvanjärven vesistöjen vedet ja Juojärveen kaakosta Suurijärven valuma-alueen vedet. Juojärvi purkaa vetensä Palokin voimalaitoksen läpi Kallaveden tasolle Varisveteen, jatkaen siitä matkaansa Karvionkosken läpi heinäveden reitille.

Juojärven reitti on maakunnan vähäkuormitteisin ja näin ollen myös ekologiselta tilaltaan vähintään hyvässä tilassa pienimmätkin vesistöalueet mukaan lukien. Humuksisuuden ohella myös ravinnepitoisuudet reitillä laskevat latvoilta Juojärven pääaltaalle tultaessa. Tämä näkyy väriluvuissa ja kokonaisfosforipitoisuuksissa, jotka ovat Saarijärvessä keskimäärin noin 140 mg Pt/l ja noin 20 µg/l, Rikkavedellä noin 60 mg Pt/l ja alle 10 µg/l ja Juojärvellä enää noin 30 mg Pt/l ja hieman yli 5 µg/l (4 µg/l).

Juojärven reitti on säännöstelty Palokin voimalaitoksella, joka muodostaa myös vaellusesteen Heinäveden reitiltä Juojärveen pyrkiville kaloille. Juojärven kalasto on arvokas: muikkukanta kestää ammattimaisen troolipyynnin ja virkistyskalastajien pyynnin kohteena olevat järvilohet ja taimenet kasvavat hyvän muikkukannan ansiosta nopeasti. Kaavin suunnasta tuleva, Juojärven reitin latvajoki, 50 km pituinen Vaikkojoki on suosittu melontareitti ja luontomatkailukohde.