Palaa etusivulle

Kunnostus

Vesistöjen kunnostamisella on keskeinen merkitys vesiemme tilan parantamisessa. Kunnostushankkeen toteutuksessa keskeistä on ongelman selvittäminen sekä yhteistyö eri tahojen välillä. Paikallisten tahojen osallistuminen hankkeisiin on olleellista.

Vesistön kunnostuksessa keskeisintä on selvittää kunnostuksen tarve eli korjattavat ongelmat. Tämä olisi suoritettava yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden sekä asiantuntijan ja viranomaisten kanssa. Usein osapuolilla on erilainen näkemys ongelmista. Yhteisen ja perustellun näkemyksen muodostaminen on siten tärkeää hankkeen etenemisen kannalta.

Paikallisten toimijoiden aloitteet, yhteistyökyky ja osallistuminen hankkeeseen ovat oleellisia tekijöitä. Usein rahoitusehdot ja mahdolliset luvat vaativat paikallista sitoutumista. Paikallisuus mahdollistaa myös hoitotoimenpiteiden ja seurannan jatkuvuuden.

Kunnostuksen resurssit tulee kohdentaa mahdollisimman paljon käytännön toimenpiteisiin. Suunnittelu ja selvitykset on mitoitettava kohteen mukaan. Arviointia tarvitaan kuitenkin aina, jotta toimenpiteet kohdentuvat tehokkaasti. Suunnitteluun on sisällyttävä myös tavoitteiden asettaminen. Yhteistyössä toteutettu hanke on onnistunut vain kun tuloksia pystytään vertaamaan tavoitteisiin.

 

Kunnostushanke etenee joustavasti vaiheittain:

1. Esiselvitys; kootaan perustiedot, määritellään ongelma ja arvioidaan lisäselvitysten tarve
2. Alustava suunnitelma; vaikutusarviot ja toimenpide-esitykset
3. Hankesuunnitelma; mitoitus, luvat, toteutus ja rahoitus
4. Vaikutusten seuranta; asukkaat, konsultti, viranomainen


Vesistön kunnostamiseksi paikallisten toimijoiden tulisi ensin olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai tekniseen toimeen. Tämän jälkeen sovitaan yhteydenpidosta alueelliseen ELY-keskukseen. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys voi toimia asiantuntijatahona jäsentensä hankkeissa.

 

Lisätietoja kunnostuksesta:

 Kirjallisuutta: