Palaa etusivulle

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä ohjaa ympäristönsuojelulaki sekä asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).

Tietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä on keskitetysti saatavilla Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Jätevesiopas -sivuilla.

Yhdistyksen toimialueella Jätekukko Oy toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Savon Marttojen kanssa haja-asutuksen jätevesineuvontahanketta, jossa yhdistyksen toiminnanjohtaja on ohjausryhmän jäsenenä välittäen hankkeelle mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kokemuksia neuvontatyöstä. Vastaavasti Suomen kylätoiminta ry
toteuttaa Pohjois-Karjalan Jässi –neuvontahanketta, jossa kiinteistökohtainen
neuvonta on kohdentunut koko maakunnan alueelle.