Palaa etusivulle

Lausunnot ja kannanotot

Yhdistys vaikuttaa viranomaisten päätöksenteon perusteisiin kokoamalla, analysoimalla ja välittämällä asiantuntijatietoa. Keskeisenä työkaluna vaikuttamisessa ovat lausuntojen ja kannanottojen laatiminen valmisteltavana olevista säädöksistä, suunnitelmista ja ohjeista. Valtakunnalliset lausunnot toteutetaan yhteistyössä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa.

Yhdistyksen lausunnot