Palaa etusivulle

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke (1.6.2018–31.10.2020) edistää vuorovaikutteisesti laaditun, monitavoitteisen ja laaja-alaisen Iisalmen reitin vesivision (www.vesivisio.fi) toteutumista. Hankkeen tavoitteena on koordinoinnilla ja viestinnällä lisätä kestävää ja moniarvoista vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke osana Iisalmen reitin vesivisiota edustaa modernia ekologista ajattelua, missä toimitaan yhteisesti, sitoutuneesti ja sektorirajat ylittävästi perustuen vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden arvostukseen ja ymmärtämiseen. Useat hankkeen edistämät toimenpiteet lisäävät kustannustehokkuutta ja ilmastokestävyyttä ympäristövaikutuksia alentaen, mikä on niiden toteutettavuuden kannalta erittäin tärkeää. Sidosryhmäyhteistyön kautta kokemukset laajentuvat valtakunnallisiksi.

Mediatiedote, 22.10.2018

Vesiviestillä vaikuttavuutta, hankesuunnitelma

Tutustu lisää vesien ja merenhoidon kärkihankkeisiin ympäristöministeriön sivuilla:

http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito