Palaa etusivulle

Iisalmen reitin vesivisio

Miten vesiensuojelua ja -hoitoa voitaisiin kehittää pelkkien rajoitusten ja kustannusten sijaan? Huolehtimalla vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden hyvästä tuotantokunnosta.

Iisalmen reitin vesivisio on monitavoitteinen toteutusmalli kestävästä ja lisäarvoa tuottavasta vesien käytöstä ja hoidosta. Vesien laajemmalla, monipuolisemmalla ja kestävällä hyödyntämisellä pyritään lisäämään vesien arvoa ja arvostusta, mikä parantaa hoito-, kunnostus- ja suojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta. Luontoarvot ovat myös keskeinen osa vesien tuottamaa ns. ekosysteemipalvelua.

Kaikki alueen toimijat ovat tuoneet esille veden keskeisen merkityksen omassa toiminnassaan. Yhdessä pohtien Iisalmen reitin pohjavesien ja vesistöjen käyttö on laajentunut sisältämään entistä enemmän vastuuta omien toimintojen vaikutuksista. Vesivision laadinnassa on huomattu, että vesien käyttäjillä on yhteiset tavoitteet ja useita yhteisiä toimenpidemahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Visiotyössä useimmat ristiriidatkin ovat muuttuneet positiiviseksi vuorovaikutukseksi. Vesivision kautta yhteisesti valitut toimenpiteet saavat vaikuttavuutta. Tiedämme mitä kukin tekee ja mikä on yhteinen tavoite.

Vesivision on laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella. Merkittävän työn vesivision kokoamisessa ovat tehneet työryhmissä ja työpajoissa toimineet tahot ja henkilöt. Työtä on ohjannut projektiryhmä ja sen toimeenpanoa varten on nimetty ohjausryhmä.

Vesivisio on koottu visiotyökaluun, johon on visualisoitu yhteisesti määritetyt tavoitteet sekä esitetty toimenpiteet  niiden saavuttamiseksi. Visiotyökalua käytetään vesivision toteutusvaiheessa alueellisen toiminnan koordinoinnissa ja toiminnan seurannassa. Vesivision käytännön toimenpiteet ovat käynnistyneet. linkki Iisalmen reitin vesivisio

 

Lisätietoja vesivion toteutuksesta:

Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry,                                                          jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi, p. 0500 848171.

Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, Pohjois-Savon ELY-keskus,                                   tuulikki.miettinen@ely-keskus.fi, p. 040 770 2479.

 

Iisalmen reitin vesivisio: