Palaa etusivulle

Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta on kiinteä osa yhdistyksen toimintaa. Etusijalla ovat jäsenten yhteiset sekä yhdistyksen tavoitteita merkittävästi tukevat hankkeet. Osallistumme myös muiden tahojen toteuttamiin hankkeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Vesiviestillä vaikuttavuutta

Yhdistys toimii päätoteuttajana Vesiviestillä vaikuttavuutta -hankkeessa, joka edistää Iisalmen reitin vesivision toteutumista. Hanke kestää 31.10.2020 saakka.

Ravinnerenki -hanke

Ylimaakunnallisen Ravinnerenki -hankkeen tavoitteena on maatalouden ravinteiden kierron tehostaminen ja ympäristöosaamisen lisääminen. Yhdistys osallistuu hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn sekä tarvittaessa tarjoaa sille asiantuntijapalveluita.

Haja-asutuksen jätevesineuvontahanke

Haja-asutuksen jätevesineuvontahanketta toteuttaa Jätekukko Oy yhteistyössä Pohjois-Savon Marttojen kanssa ympäristöministeriön rahoituksella. Hanke suorittaa kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä Pohjois-Savossa Jätekukko Oy:n toiminta-alueella haja-asutusalueilla sekä yleisneuvontaa koko Pohjois-Savon alueella. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on ohjausryhmän jäsenenä välittäen hankkeelle mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kokemuksia neuvontatyöstä.

VESY-Suomi -hanke

Hankkeen tavoitteena on laajentaa vesiensuojeluyhdistysten toimintaa Keski-Suomen, entisen Oulun läänin ja Kainuun alueille sekä nykyisin toimivien vesiensuojeluyhdistysten reuna-alueille. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys toimii hankkeessa osatoteuttajana. Lue hankkeesta lisää täältä.