Palaa etusivulle

Jäsenpalvelut

Jäsenille tarjotaan vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvää neuvontaa sekä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Yhdistys toimii myös jäsenistönsä edunvalvojana.

Osa yhdistyksen tuottamista palveluista on suunnattu kansalaisille ja kuntalaisille, kuten lausunnot ja kannanotot, mutta yhdistys toimii myös jäsenistön edunvalvojana kannanotoissaan. Yhdistyksen vesiensuojelulliset linjaukset perustuvat vesistöjen kokonaistarkasteluun. Vesiensuojelutoimenpiteiden on perustuttava vesien tilan paranemiseen ja toimenpiteet on suhteutettava kustannuksiin. Valtakunnallinen vaikuttaminen toteutetaan Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kautta.

Jäsenhintaan sisältyvät palvelut

Jäsenille tarjotaan vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvää jäsenmaksuun sisältyvää neuvontapalvelua. Yhdistys toimii jäsenten edunvalvojana tarkkailuohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lausuntojen ja erillisselvitysten laatimisessa. Yhdistys osallistuu jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin ja järjestää jäsenhintaisia koulutustilaisuuksia ajankohtaista aiheista. Yhdistyksen jäsenyys mahdollistaa vaikuttamisen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n toimintaan ja päätöksentekoon.

  • Neuvontapalvelut
  • Edunvalvonta
  • Selvitysten ja ohjelmien arviointi
  • Jäsenhintaiset koulutustilaisuudet
  • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n omistajuus

Maksullisena palveluna jäsenille laaditaan laajempia lausuntoja ja asiantuntija-arviointeja sekä toteutetaan jäsenten yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Siirry jäsensivuille