Palaa etusivulle

Palvelut

Yleishyödylliseen tehtäväämme kuuluu tiedottaminen vesistöjen tilasta, lausunnot säädöksistä ja ohjeistuksista sekä osallistuminen vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä palvelumme ovat julkisia ja kaikkien kansalaisten saatavilla.

Vesistöjen tila
Tavoitteenamme on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa alueellamme. Savo-Karjalan vesistöt voidaan jakaa 12 alueeseen.

Lausunnot ja kannanotot
Yhdistys vaikuttaa viranomaisten päätöksenteon perusteisiin kokoamalla, analysoimalla ja välittämällä asiantuntijatietoa.

Vesienhoito
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat alueellisten ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät. Yhdistyksellä on edustaja sekä Pohjois-Savon että Pohjois-Karjalan yhteistyöryhmissä sekä neljässä alueellisessa vesienhoitoryhmässä.

Jäsenpalvelut
Jäsenille tarjoamme vesistöjen suojeluun ja hoitoon liittyvää neuvontapalvelua. Toimimme jäsenten edunvalvojana ja järjestämme koulutustilaisuuksia.

Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminta on kiinteä osa yhdistyksen toimintaa. Etusijalla ovat jäsenten yhteiset sekä yhdistyksen tavoitteita merkittävästi tukevat hankkeet. Osallistumme myös muiden tahojen toteuttamiin hankkeisiin.