Palaa etusivulle

Tiedotteet

Yhdistyksen vesienhoidon lausunnot
6.7.2018

Yhdistys on antanut lausunnot vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla.

Vuoksen VHA; vha1_vaikutavesiin_lausunto_skvsy_060718

Kymijoen-Suomenlahden VHA; vha2_vaikutavesiin_lausunto_skvsy_060718

 

 

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 1.-2.11.2017
28.9.2017

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa jätevesien käsittelyyn liittyvät koulutus- ja neuvottelupäivät 1.-2.11.2017 Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Aiheina mm. kemikaaliturvallisuus ja  prosessiohjaus.

Tilaisuus on suunnattu jätevedenpuhdistamoiden hoitajille, esimiehille, viranomaisille sekä kuntien, yritysten ja oppilaitosten tekniselle ja ympäristöalan henkilöstölle.

Kutsu ja lisätietoja

Ohjelma

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Yhdistyksen jäsenistössä on edustettuna kuntia, teollisuuslaitoksia sekä vesiensuojeluun vaikuttavia yhteisöjä. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvä tila kustannustehokkailla ja kestävän kehityksen menetelmillä. Yhdistys tuottaa kansalaisille, päättäjille ja jäsenilleen luotettavaa tietoa vesien tilaan vaikuttavista tekijöistä.

 Yhdistyksen yleishyödyllinen tehtävä on edistää vesienhoitotoimenpiteitä toimimalla aktiivisesti alueellisissa vesienhoitoryhmissä, laatimalla lausuntoja ja kannanottoja, tiedottamalla vesistöjen tilasta sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

 Jäsenille tarjoamme edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta sekä asiantuntijapalveluita. Varsinainen liiketoiminta on eriytetty Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:öön, jonka kehittämisestä yhdistyksellä on pääomistajana vastuu. Valtakunnallinen vaikuttaminen toteutetaan Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kautta.

 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1963 kuntien ja teollisuuslaitosten toimesta alueellisen vesiensuojelun edistämiseksi. Toiminta-alue on Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Yhdistyksellä ja sen omistamalla Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:llä on hyvä alueidensa vesistöjen tuntemus