Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry - Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa toimimalla
jäsenistön edunvalvojana ja asiantuntijana vesistöihin liittyvissä
tutkimuksissa, selvityksissä ja toimenpiteissä.

 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Tarjoaa alueellista erityisasiantuntemusta ja tuottaa riippumatonta
sekä luotettavaa veteen, elintarvikkeisiin ja ympäristöön liittyvää
tietoa asiakkailleen.