Liitto ja jäsenyhdistykset

Vuonna 1973 perustettu Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio, joka edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset

Alueellisten vesiensuojeluyhdistyksien toiminta-alueet kattavat lähes koko maan. Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua alueillaan. Joidenkin yhdistysten tehtäviin kuuluu myös ilmansuojelu.

Kuudella yhdistyksellä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita. Laboratorioilla on myös Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukainen hyväksyntä.

(Saat lisätietoja viemällä hiiren alueen päälle)

(Saat lisätietoja painamalla aluetta)

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

09 272 7270
liitto@vesiensuojelu.fi