Palaa etusivulle

Liiton lausunto ympäristöministeriön ehdotukseen hajajätevesisäädösten kohtuullistamisesta kriittinen

Liiton kommentit liittyvät ehdotuksessa huoleen siirtymäaikojen jatkuvan pidentämisen negatiivisista vaikutuksista, vesiensuojelun näkökulmasta riittämättömästi määritellyistä herkistä ranta-alueista ja tiiviisti rakennettujen alueiden puuttumisesta herkkien alueiden määrittelystä. Edelleen Liitto suhtautuu kriittisesti poikkeamismahdollisuuksien näin merkittävään lieventämiseen sekä esittää joukon yksityiskohtaisempia ehdotuksia, jotka Liiton näkemyksen mukaan parantaisivat lopputulosta vesiensuojelun kannalta järkevällä tavalla. Katso tarkemmin lausuntosivulta.