Vesiosuuskunta, alueen asukkaiden yhteinen jätevesiratkaisu

Kiinteistönomistajien kannattaa yhdistää voimansa tonttiensa jätevesihuollon järjestämiseksi aina kun se on mahdollista. Tällöin hyvä ratkaisu on vesiosuuskunta. Yhteiset ratkaisut ovat jätevesien käsittelyn kannalta kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä parempi ratkaisu ja niitä voidaan toteuttaa erilaisissa mittakaavoista. Lisätietoa vesiosuuskunnista löytyy täältä